TÜRKİYE
DİJİTAL OLGUNLUK
RAPORU
2023

Digitopia & TÜSİAD SD2 iş birliği ile hazırlanan bu rapor, Türkiye’nin özel sektörü
için dijital dönüşümün önemini ve bu sürecin rekabetçi avantajları
nasıl artırabileceğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE DİJİTAL OLGUNLUK RAPORU 2023

Türkiye'nin Dijital Geleceği: Bir Dönüşüm ve Olgunlaşma Çağrısı

Digitopia & TÜSİAD SD2 iş birliği ile hazırlanan Türkiye Dijital Olgunluk Raporu 2023, Türkiye’nin özel sektörü için dijital dönüşümün önemini ve bu sürecin rekabetçi avantajları nasıl artırabileceğini ortaya koyuyor.

Figür 1: DMI Türkiye – Global Karşılaştırma

Türkiye'nin Dijital Olgunluğu: Sektörel Analiz ve Global Karşılaştırma

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlar ve küresel ortalamalarla karşılaştırmalı analizi keşfedin!

  • Dijital yetenekleri hızla geliştiren sektörler, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyiminde büyük kazanımlar elde ediyor.
  • Global rakiplerle arayı kapatma potansiyeli taşıyan sektörlerde yatırım ve inovasyon fırsatları bulunmaktadır.

Dijital dönüşümde Türkiye’nin nerede olduğunu ve nereye gidebileceğini daha ayrıntılı öğrenmek için tam raporu indirin!

Dijital Dönüşümde Stratejik Adımlar: Türkiye'nin Özel Sektörü İçin Bir Değerlendirme

Türkiye’nin özel sektörü dijital dönüşümde nasıl bir yol izlemeli?

  • Şirketlerin dijital dönüşümde başarılı olabilmeleri için hangi yenilikçi stratejileri benimsemeleri gerektiğini keşfedin.
  • Dijital dönüşümde sürdürülebilir başarıya ulaşmak için özel sektörün nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine dair kritik öneriler sunulmaktadır.

Bu stratejik adımların Türkiye’nin global pazarda nasıl bir rekabet avantajı sağlayabileceğini daha detaylı öğrenmek için raporu indirin!

Figür 2: Türkiye – Global Sektör Karşılaştırması

Raporu İndirin